Candidate

Petter Miltén

103

Avancez

Tror starkt på att engagemang och umgänge bidrar till en förbättrad studiemiljö. Jobbar därför för att de pengar och resurser som kåren har ska fördelas på så många som möjligt.

Strong believer in that engagements and social activities enhance the study environment. Therefore work to make sure the money and resources the union has should be distributed on as many as possible.

Focus areas

Engage more

Unite

Make proud