Candidate

Rickard Karlsson

104

Avancez

Jag vill att engagemanget på Chalmers ska vara öppet och tillgängligt för alla, att det ska kännas givande och att det ska vara en möjlighet för personlig utveckling. Därför är mitt mål i FUM att studentlivet ska fortsätta utvecklas och samtidigt jobba för att kåren ska nå ut till alla sina medlemmar, bland annat genom att involvera fler medlemmar i dem beslut som tas på FUM.

I want the engagement within Chalmers to be open and accessible, to feel rewarding and be an opportunity for personal development. My goal in FUM is therefore to keep developing the student life at Chalmers and make the student union reach out to all it's members, for instance by involving more students in the decisions which are made at FUM.

Focus areas

Personal growth

Open and accessible student life

Better communication to members