Candidate

Jonas A. Hultén

106

Independent

Det är ingen självklarhet att Chalmers Studentkår är Sveriges ledande studentkår. Vi behöver jobba för att stanna på topp. I vår stora organisation gäller det att alla som vill kan veta vad som händer och komma till tals. Jag vill göra kåren effektivare, mer begriplig, och närmare var medlem. Det är så vi kan fortsätta vara #1.

It is not a certainty that the Chalmers Student Union is the foremost student union in Sweden. We have to work to stay at the top. In our large organization anyone who wants should be able to know what is going on and make themselves heard. I want to make the union more efficient, more understandable, and closer to each member. That is how we can continue being #1.

Focus areas

Closer, understandable union

Smart efficiency

Harmony