Candidate

Liam Håkansson

108

Streck i debatten

Jag heter Liam, började F 2012 och läser numera masterprogrammet MPCAS. Jag vill jobba för att alla kårmedlemmar ska få större insikt i vad FuM är och vad de arbetar arbetar med, och hur det arbetet kan påverka dem. Jag skulle också vilja utvecka kårens arbete mot högskolan gällande studenters hälsa och välmående.

My name is Liam, I started F in 2012 and am now studying the masters program MPCAS. I want to work to give all student union members a greater insight into what FuM is and the work i does, and how that work can affect them. I would also like to develop our work with the university for student health and well-being.

Focus areas

Transparency in FuM

Student well-being