Candidate

Henrik Helmius

109

Streck i debatten

Jag heter Henrik och har läst på F sedan 2014. I FuM vill jag arbeta för att förenkla studenternas administrativa arbete, öka deras välmående samt utveckla och förbättra tillgången på hyrbara lokaler för olika arrangemang.

My name is Henrik and I've been studying F since 2014. In FuM I would like to make the students administrative work easier, improve their wellbeing and their access to venues for hire.

Focus areas

Central exam expidition

Better feeling students

More rentable venues