Candidate

Emma Stavås

112

Förenade Naturvetare

Under läsåret 17/18 har jag suttit i FuM i valförbundet FUN och det har varit så roligt att jag vill göra det igen nästa år. Jag gillar utbildnings- och hållbarhetsfrågor och när det är köttbullar i Expressen. Jag vill också företräda studenter från KFM-området lite extra (Kemi, Fysik, Matte).

During 17/18 I am a member of the Coucil as a part of the Election coalition FUN and I think that it's so fun so I want to do it again next year. I like educational matters, sustainability and meatballs in the Express. I also want to represent students at KFM (Chemistry, Physics, Mathematics).

Focus areas

Educational matters

Sustainability

KFM