Candidate

Frans Stålfelt

113

Förenade Naturvetare

Hej! Jag heter Frans Stålfelt och läser mitt tredje år på Bioteknikprogrammet! Chalmers är inte bara en plats att studera på utan man kan även se ett stort engagemang av drivna studenter som ideellt jobbar för att förbättra och utveckla studentlivet här. Alla ska trivas och få chansen att utvecklas på Chalmers!

Hello! My name is Frans Stlfelt and I'm studying my third year on the Biotechnology program! Chalmers is not just a place to study but you can also find great commitment of driven students who ideally work to improve and develop the student life here. Everyone should feel at home and get the chance to develop on Chalmers!

Focus areas

Sustainable Student Life

Personal Development

Internationalization