Candidate

Lisa Winberg

114

Förenade Naturvetare

Chalmers Studentkår ska vara en öppen och välkomnande kår för alla medlemmar. Jag vill använda mina erfarenheter från mina tidigare engagemang till att driva viktiga frågor och påverka de viktiga beslut FuM fattar. Min dröm är att alla studenter ska känna att kåren bidrar till deras personliga utveckling.

Chalmers Student Union is an open and welcoming union for all members. I want to use the experiences I've recieved during my previous engagements to promote important issues and influence the big decisions that are in FuM. My dream is that every student feels that the union is contributing to their own personal growth.

Focus areas

Student welfare

Inclusion

Sustainability