Candidate

Johanna Fredriksson

116

Förenade Naturvetare

Jag har under min tid i sektionsstyrelsen sett ett behov av att arbeta för en mer inkluderande studentkår. Mitt intresse ligger i att alla studenter oavsett bakgrund och omständigheter ska ha möjligheten att kunna utvecklas både socialt och studiemässigt på Chalmers, samt må bra och trivas under sin tid här. Jag söker nu FUM då jag vill vara med och driva kårens verksamhet framåt samt vill arbeta för en kår där alla känner sig inkluderade.

During my time in the student division board I have noticed the necessity for a more inclusive Student union. I want to ensure that all students, regardless of background and circumstances, can develop both socially and academically at Chalmers, as well as being able to thrive and prosper during their time here. I want to be in the Student Union Council to drive the unions work forward and work for a union where everyone feels included.

Focus areas

Personal development

Student welfare

Equality