Candidate

Tove Larsson

118

Förenade Naturvetare

Genom att vara representant för valförbundet FUN vill jag nu få chansen att vara med och påverka i FuM. Utbildnings-, hållbarhets- och jämlikhetsfrågor samt en Studentkår som prioriterar allas psykiska och fysiska välmående tycker jag ska vara utav högsta prioritet.

By being a representative of the election coalition FUN, I want to get the chance to contribute to FuM. Educational matters, sustainability, equality as well as a Student Union that prioritize everyone's mental and physical well-being is what I think should be of top priority.

Focus areas

Educational matters

Sustainability

Well-being