Candidate

Martin Raisse

119

Förenade Naturvetare

Jag kandiderar till FuM för att jag vill vara med och påverka hur Chalmers studentkårs verksamhet ska se ut det kommande året, samt driva de projekt som kåren arbetar med just nu och delta i utvecklingen av framtida projekt. De frågor jag brinner lite extra för är kårens ekonomi, hur kontakten med våra alumner kan förbättras samt utnyttjas och hur Chalmers kan bli mer klimatsmart!

I run for Student Union Council because I want to affect the Student Unions activities for the upcoming year and to move current projects forward, as well as contributing to future ones. My core values are the Student Unions economy, how the contact with alumni can improve and how we take the most advantage of it, and finally how Chalmers can be even more sustainable from an environmental point of view.

Focus areas

Student Union Economy

Alumni Contact

Sustainability