Candidate

Drilon Haxhijaj

121

FÖRENADE NATURVETARE

Hej. Mitt namn är Drilon Haxhijaj och jag är 22 år gammal. Jag läser det andra året på biotekniks programmet på chalmers tekniska högskola. Vad jag ägnar min fritid åt kan variera, bland annat, mellan att jobba, träffa vänner, gymma, spela fotboll, plugga och umgås med familjen. Då det går åt flest timmar med studierna och skoltiden har jag två förbättrings förslag angående skolan och hur studenter ska klara sig bättre. Det ena förslaget är att jag skulle vilja se till att de studenter som får omtentor får den stöd de behöver, t.ex. genom att det skapas fler omtenta tillfällen. Med fler omtenta tillfällen kan studenter känna en viss mängd hopp om att kunna komma i fas med sina studier. Detta ger dels mer hopp om att hamna i fas och dels mindre tid att hinna glömma bort kursen man fått omtenta i. Det andra förslaget går ut på att skapa fler grupprum eller åtminstone ett bättre system kring bokningen av dessa grupprum. Då studieundersökningar visar att studenter lär sig bäst genom att plugga tillsammans, varför inte ägna tid för tankar kring förbättringar med det system som faktiskt ser till att studenter har någonstans att plugga tillsammans?

Hi. My name is Drilon Haxhijaj and Im 22 years old. I study my second year at the biotechnology program at Chalmers university of technology. What I spend my spare time on may vary, for example, between working, meeting friends, going to the gym, playing soccer, studying and socializing with my family. Because I spend most of my time studying or being at school, I have two improvement suggestions regarding school and how students will do better. The first suggestion is that I want to make sure that students whom fail their exams get the support the need, for example by creating more re-exam occasions. The students can feel more hope about getting in phase with their studies with more re-exam occasions. It not only hope this suggestion brings to the students, it also gives them less time to forget about the course that the exam was failed at. The second suggestion is to create more group rooms or at least a better system regarding the booking of these group rooms. Research shows that students learn the most while studying together, why not spend time on thoughts about improvements regarding the system that actually makes sure that students have some place to study together?

Focus areas

Video Recorded Lectures

Longer Exams

More Basic Exercises