Candidate

Catrin Lindberg

122

Förenade Naturvetare

Hej, jag går K16 och har genom mitt ordförandeskap på K-sektionen suttit med i FuM sedan årsskiftet, vilket gjort att jag nu vill engagera mig mer i frågor om kåren och Chalmers. Jag vill se ett större aktivt arbete för att göra livsstilen på campus mer hållbar och öka medvetenheten om miljöpåverkan hos studenterna och högskolan. Det går hand i hand med att arbeta fram effektivare metoder och arbetsstrategier för att förena sektioner och kåren i utvecklingsarbete. Idag ser jag att en hel del arbete görs trots att hjulet redan är uppfunnet på en annan del av campus. Tillsammans tror jag att vi kan få ett hållbart, förenat och jämställt campus, vilket jag vill driva tillsammans med FUN.

Hello, I'm going to K16 and have been in FuM this term through my presidency at the K-student divition, which encouraged me to engage more in questions about the Student union and Chalmers. I want to see a more active effort to make the lifestyle on campus more sustainable and raise awareness of environmental impact among the students and the school. This goes together with effective methods and strategies to unite the student divisions and the Student union in work for development. I see that a lot of work is done even though the wheel is already invented on another part of the campus. Together, I think we can have a sustainable, united and equal campus, which I want to work on togheter with FUN.

Focus areas

Sustainability

United development

Equality