Candidate

Leo Benson

124

Förenade Naturvetare

Jag heter Leo och jag går första året på Bioteknikprogrammet. Inom min sektion är jag ledamot i JämKfKb, sektionens arbetsgrupp för jämlikhet ledd av SAMO Johanna Fredriksson. Chalmers mångsidighet som både lärosäte och mötesplats är ovärderligt för oss studenter. Därför är det viktigt att varje student känner sig säker i sin studiemiljö för att kunna fullfölja sina mål. I detta sammanhang brinner jag lite extra för jämlikhetsfrågor, tydlighet och transparens. Genom att representera valförbundet FUN hoppas jag att kunna bidra till arbetet mot dessa frågor och förbättra Chalmers som helhet.

My name is Leo and I am studying my first year of the Biotechnology programme. Within my student division I am a member of JmKfkb, a group working toward equality, led by our SAMO Johanna Fredriksson. The diversity of Chalmers as both a seat of learning and a meeting place is invaluable for us students. Therefore it is of great importance that each student should feel safe in the study environment in order to be able to pursue their goals. In this context, my passion lies in equality issues, clarity and transparency. By representing the electoral coalition FUN, I hope to be able to contribute toward these questions, as well as improving Chalmers as a whole.

Focus areas

Social Equality

Safety On Campus

Transparency