Candidate

Andreas Johansson

125

AsterixPartiet Gallerna

Jag vill under nästa år få bygga på den starka studentkår som vi har. Genom att ge studenterna utrymme och möjlighet att göra de saker som intresserar dem mellan studietimmarna så kan vi skapa en än mer engagerande och aktiv studentkår för alla studenter. För mig är det viktigt att Kårens företagsgrupp får fortsätta att verka för en bättre vardag för alla Chalmerister, på båda campus. Jag har under många år varit engagerad inom kåren och de sektioner jag tillhört vilket har gett mig en grund och erfarenheter som jag vill använda för att förbättra studentkårens arbete för alla studenter.

I am a candidate who wishes to continue to build on the strong student union that we have. By giving the students space and the opportunity to do the things that interest them, we can create an even more engaging and active student union. It is important to me that the Student Unionss group of companies continue to work for a better everyday life for all students, on both of our campuses. For many years I have been engaged in the Student Union. I wish to use the experiences and insights from my commitments to further improve The Student Union

Focus areas

Campus Life

Union Companies

Sustainable Commitment