Candidate

Jonathan Sjölander

126

AsterixPartiet Gallerna

Jag är en maskinare som vill ta mina tidigare erfarenheter i sektionsstyrelsen för att förbättra kommunikationen och studiemiljön här på Chalmers. Bland mina hjärtefrågor som jag hoppas bedriva och diskutera i fullmäktige är: kårens transparens, upprustning av studielokaler och driva vidare jämställdhetsarbetet. Det allra viktigaste för mig är att maskins sektionsmedlemmar ska uppleva att deras frågor blir representerade och genomförda av FUM.

I am a mechanical engineering student who wants to carry on my experiences on the student division board to improve the communication and study environment here at Chalmers. Among my elements of concern that I want do carry and discuss in the student union council are: the student unions transparency, rearmament of the study premises and further the equality on campus. What is most important to me is to make sure that members of my student division feel that their issues are represented and handled by the student union council.

Focus areas

Kommunikation

Studiemiljö

Sammanhållning