Candidate

Fredrik Kerstis

127

AsterixPartiet Gallerna

Jag strävar efter att alla på Chalmers ska känna sig trygga och trivas under sin studietid. Trygghet för mig handlar om att alla ska ha en bostad, alla ska känna sig lika behandlade, och alla ha möjlighet att klara sina studier. Jag tror därför FUM behöver jobba framförallt med studentbostäder och psykosocial studiemiljö.

I strive for everyone at Chalmers to enjoy and feel safe during their time at Chalmers. Safety for me is about having a home, feel like an equal, and have the best possibility to finish your studies. Therefore i believe that FUM, above all, should work with student housing and psychosocial study environment.

Focus areas

Psychosocial study environment

Student housing

Equality