Candidate

Gustav Andersson

128

AsterixPartiet Gallerna

Det finns ingen anledning till att inte vilja engagera sig i Sveriges bästa studentkår. Inför nästkommande verksamhetsår vill jag fokusera på de psykosociala aspekterna, inte minst stress hos Chalmers studenter. Varje student ska trivas, känna trygghet och ha förutsättning till bästa möjliga psykiska hälsa under hela sin tid på Chalmers.

There is no reason to not be involved in Sweden's best student union. Next year, I want to focus on the psychosocial aspects, not least stress. Every student should enjoy, feel safe and have the prerequisite for the best possible mental health throughout his/her time at Chalmers.

Focus areas

Student Health

Student Housing

Sustainable Commitment