Candidate

Sebastian Boström

129

AsterixPartiet Gallerna

Tjenare! Mitt namn är Sebastian och började på Maskin 2016, har senaste året varit aktiv i Maskinssexmästeri. Under min tid i FUM skulle jag vilja driva följande frågor: Ett campus för alla, där alla oavsett sektion, hemvist m.m känner sig välkomna. Ett bredare utbud vad gäller nöjeslivsalternativ.

Hi there! My name is Sebastian and i began my studies here at the mechanical engenering program 2016. The last year I've been active in the partycomittiee. During my time in FUM i would like to push following questions: A campus for all students, were all students regardless of their section, origin or time at Chalmers, would feel welcome. A wider selection of activities, and nightlife

Focus areas

Inclusive campus life

Variety of activities