Candidate

Fredric Furborg

130

AsterixPartiet Gallerna

Hej, jag heter Fredric och läser mitt fjärde år på Chalmers, första året på masterprogrammet Product Development. Jag har fått ut väldigt mycket av Chalmers Studentkår och vill att så många andra som möjligt ska kunna göra det också! Detta genom hållbart engagemang och en stark kåranda där alla hjälper varandra och tar ett gemensamt ansvar för att Chalmers Studentkår ska fortsätta vara en av de bästa. Jag brinner också extra mycket för att studiemiljön och andra utrymmen ska vara av högsta klass för att stimulera studierna på bästa sätt.

Hi, my name is Fredric and i am studying my fourth year at Chalmers, first year at the masters programme Product Development. I have gained so much from being a part och Chalmers student union and i want everyone else to feel that way too! This by creating sustainable involvement in committees and similar, with a strong esprit de corps and a collective responsibility for Chalmers student union to keep being one of the best. I care extra much about our study environment and other spaces to be of highest quality to stimulate your studies in the best way possible.

Focus areas

Esprit De Corps

Study Environment

Sustainable Union Commitment