Candidate

Henrik Larson

131

AsterixPartiet Gallerna

Med fokus på nya tillvägagångssätt och hållbart tänkande kan vi tillsammans ta studentnytta till nästa nivå. Alla teknologer skall kunna må bra, engagera sig och utvecklas under sin tid på Chalmers - samtidigt som de blir väl förberedda för arbetslivet.

With new approaches and sustainable thinking as a main focus, together we can take student benefits to the next level. All students should have the opportunity to be healthy, engage in social involvement and experience personal development during their time at Chalmers - all this while becoming well prepared for working life.

Focus areas

Hållbara engagemang inom kåren

Karriärmöjligheter för alla teknologer

Långsiktigt & strategiskt beslutsfattande