Candidate

Fanny Viksten

132

AsterixPartiet Gallerna

Jag vill att Chalmerstiden ska vara en tid för alla att kunna utvecklas, gräva ned sig i studier, ha kul, utmanas, träffa folk. Jag tror allt börjar i att göra kåren tillgänglig och inkluderande, om det så är för internationella studenter, hbtq+, nykterister, studieteknologer, stänger-gasquen-varje-helg, nyantagen eller gammal på chalmers.

I want everyones time at Chalmers to be a time to develop, study, have fun, be challenged and meet people. I believe that everything starts with making the union available and inclusive, whether it is for international students, hbtq+, non-drinkers, both new and old at Chalmers

Focus areas

Equality

Student well being

Education