Candidate

Alexandra Söderholm

133

AsterixPartiet Gallerna

Alla på Chalmers ska känna att de går på världens bästa universitet! Jag har varit mycket aktiv inom maskinsektionen i två år och vill fortsätta göra utbildningen och skolans sociala liv bättre. Framtidens bästa utbildning ska bestå av en blandning av studier som följer den tekniska och sociala utvecklingen i världen, tillsammans med personlig utveckling, gemenskap och minnen för livet. Alla ska vara inkluderade och kunna göra skillnad. Så rösta!

Everyone at Chalmers should feel like they go the best university in the world! I have been actively participating in the student union at the mechanical engineering program for two years, and i want to continue making the education and social life at the school better. The best education of the future should be studies following the new technical and social advances of the world, combined with personal growth, friendship and memories for life. Everyone should feel included och be able to make a difference. So vote!

Focus areas

Inclusive campus life

Education

Equality