Candidate

Fred Andersson

134

Lindholmspartiet

Mitt mål är att representera och informera Chalmers studenter om de frågor som tas upp i fullmäktige. Våra kårmedlemmar skall känna att de har en möjlighet att påverka och få sin röst hörd. Jag skall uppnå detta genom att sprida kunskap om de saker som sker inom kåren och ta in gemene students åsikt om detta.

My goal is to represent and inform Chalmers students about the discussed questions in the student union council. Our union members should feel that they have an opportunity to influence and have their voice heard. I will achieve this through spreading knowledge about the things that happen in the union and listen to the student opinions.

Focus areas

Learning

Employability

Student health