Candidate

Rasmus Anker

135

Lindholmspartiet

Med redan ett år i FUM i form av sektionsordförande för H-sektionen har man vittnat om hur mycket man kan påverka samt hur mycket en åsikt där är värd. Då mitt mål är att minska klyftan mellan våra två campus kommer fokus ligga på Lindholmens utveckling och samverkan med Johanneberg.

With already a year behind me in FUM as chairman of the board representing the H-division, I've experienced what can be achieved by making your case heard in FUM. As my main goal is to reduce the gap between our two campuses I will put my focus into the evolvment of Lindholmen and the collaboration with Johanneberg.

Focus areas

One Chalmers

Evolvement of Lindholmen

Worthwhile Student Life