Candidate

Johanna Laussen

136

Lindholmspartiet

Hejsan! För mig är det prioriterat att man arbetar aktivt för att alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i kårens verksamhet. Chalmers har flera campus men alla tillhör samma Chalmers, samma kår, och det är viktigt att studenterna känner att det stämmer. Andra frågor som engagerar mig är välfungerande utbildningspåverkan samt kommunikation och transparens. Utöver det vill jag införa mer köttbullar i Express och Kokboken. Helst en gång i veckan men i alla fall varannan vecka bör det finnas på menyn.

Hello there! To me it is priorited that The Union actively works for all members to feel welcome and included in the organization. Chalmers has several campuses, but all of them belong to the same Chalmers and the same union. It is important that the students feels like that is so. Other matters that engage me are an effective educational impact and communication. In addition to that, I want to get more meatballs in the Express and in Kokboken. Preferably once a week, but at least every two weeks, it should be on the menu.

Focus areas

High quality education

Equality

Communication