Candidate

Johan Martinson

137

Lindholmspartiet

Mitt mål är att klyftan mellan Lindholmen och Johanneberg ska minska. Detta vill jag uppnå genom att stödja mer samverkan mellan våra två campus. Jag vill jobba för att besluten som tas gynnar majoriteten utav våra studerande på Chalmers.

My goal is to reduce the gap between Lindholmen and Johanneberg. I want to accomplish this by supporting more cooperation between our two campuses. I want to work to make the decisions beneficiary to the majority of our students at Chalmers.

Focus areas

Samverkan mellan våra campus