Candidate

Arvid Björemark

143

Kalle Anka Partiet

Jag står för ett liberalare och öppnare campus. Inga fler murar på Rännvägen. Jag är folkets röst! Jag kämpar mot alla förändringar som inte är bevisade bra! Tentor skall få skrivas i mån av plats! Fler studieplatser och bättre idrottsmöjligheter för alla!

I stand for a more liberal and more open campus. No more walls on Rnnvgen. I am the voice of the people! I'm fighting against any changes that are not proven to be good! Exams should be possible to attend if there are seats left! More study places and better sports opportunities for everyone!

Focus areas

I will put in the time necessary

I am a good choice

Bigger gym hall