Candidate

Jacob Lidman

145

Kalle Anka Partiet

För mig är det en självklarhet att alla är lika mycket värda och jag vill därför fortsätta driva det stora arbetet kring jämställdhet som Chalmers påbörjat. Alla på campus ska känna sig trygga och värdefulla. Jag vill också att det ska läggas ett större fokus på att främja HBTQ-personer, vilket är något som jag upplever har glömts bort.

For me, its indisputable that everyone is of equal value and therefore I would like to continue working with equality at Chalmers. Everyone on campus should feel safe and appreciated. I would also like to put a bigger focus on the situation for LGBTQ people at Chalmers, which in my experience seems to have been forgotten.

Focus areas

Equality

Sustainability

A loving campus