Candidate

Oskar Leander

148

Kalle Anka Partiet

Tja, Oskar heter jag och går år två på Elektro. Det jag tycker att studentkåren bör fokusera på i första hand är att se till att alla medlemmar faktiskt får ut något av sitt obligatoriska medlemskap! Fräschare faciliteter, fler teknologvänliga förmåner på kårkortet och ett bredare nöjesutbud på campus är några av de konkreta saker som jag gärna sett kåren jobbat mer med. Angående det sistnämnda tänker jag mer specifikt på enklare nöjen för gemene chalmerist och aktiviter som inte kräver massa förberedelser, likt den nya spelhallen i kårhuset. Ha det gött!

Hey, My name is Oskar and Im pursuing my second year bachelors in electrical engineering. I believe that the most important role of the Student Union is to ensure that all students benefit from being a mandatory member! In particular, I believe in furbishing up our facilitaties, providing more benefits on the union card and a wider range of entertainment venues around campus. Regarding the latter, I specifically propose simpler activities for common students which do not demand a lot of preparations, similar to the new arcade games in the union building. Have a nice day!

Focus areas

Beer

Fun

Paragrafrytteri/red-tapeism