Candidate

Rasmus Nordström

149

Förenade Samhällsbyggare

Mitt namn är Rasmus och läser år 4 på V-sektionen. Jag vill jobba för ett öppet campus där alla känner sig välkomna och trygga. Jag vill jobba för att kårens lokaler är öppna och används så att alla kan använda dem och ett öppet och levande kårhus för alla olika typer av event och tillställningar.

My name is Rasmus and I study my 4th year at the V division. I want to work for a open campus where everyone can feel welcome and safe. I want to work for the student unions facilities to be open and can be used by everyone and a thriving student union building with all kinds of events.

Focus areas

Open and safe campus

Thriving student union building

Engaging student life