Candidate

Linn Stolt

150

Förenade Samhällsbyggare

Hallå där! Jag heter Linn och är 20 år gammal. Jag går nu mitt andra år på samhällsbyggnadsteknik och har varit aktiv både på sektionen och kåren under min tid här på Chalmers. Några av mina, tidigare och aktuella, engagemang inkluderar studentkårens valberedning och sektionskassör i sektionsstyrelsen. Det jag främst ser fram emot att få göra i FuM är att få möjlighet att ta beslut om kårens resurser, att få delta i diskussion om jämlikhet på campus och framförallt att vara med och rösta in en ny kårledning.

Hi there! My namne is Linn and I'm 20 years old. I'm in my second year att civil and environmental engineering. During my time here at Chalmers I have been a part of the nomination committee and the student division board as the treasurer. Some of the things that I hope to do as a potential member of FuM is to have a say in what to do with the student unsion's resources, to take part in equality discussions and first and foremost to take part in electing a new student union board.

Focus areas

Equality

Student benefits

Resources