Candidate

Johan Bergman

151

Förenade Samhällsbyggare

Hej, mitt namn är Johan och jag läser för närvarande år 4 på V-sektionen. Jag vill arbeta för att alla studenter ska känna att kåren gör allt de kan för att studenterna ska trivas och ha en bra tid här på Chalmers. Det inkluderar så väl stöd i studierna som möjlighet till socialt utbyte.

Hi, my name is Johan and I am currently studying year 4 at the V division. I want to work for all students to feel that the union do everything they can to make the students feel comfortable and that they have a good time here at Chalmers. That includes support in the studies as well as opportunities for social exchanges.

Focus areas

Student life

Facilities

Study support