Candidate

Måns Ljungström

153

Förenade Samhällsbyggare

Tjena! Mitt namn är Måns, jag är första års teknolog på samhällsbyggnads programmet. Jag skulle vilja se till att matalternativen som erbjuds passar alla och känns prisvärda, samt att alla med behov av extra hjälp unde är studierna får den möjlighete. Dessutom så vill jag att Chalmers gör sitt för att bidra positivt till de lokala och globala miljömålen.

Hello! My name is Mns, Im a first year studen and Im atending the civil engineering program. I want to make sure that there are affordable food alternative for every diet on campus and that everyone in need of extra help during their studies are provided with the aid needed. I also want Chalmers to contribute positively to the global environment.

Focus areas

Miljön

Matalternativ

Studiehjälp