Candidate

Vilma Andrèn Cederholm

160

Chalmers Cortége Parti

Hej, mitt namn är Vilma och jag kandiderar för Chalmers Cortège Parti. Vårat mål med att finnas i fullmäktige har inte (som man kan tro) med Cortègen att göra. Vi är ett gäng studenter med många tidigare engagemang som känner att vi med vår erfarenhet kan bidra till besluten som tas i fullmäktige och helt enkelt träffats via Cortègeprojektet som vi har genomfört/håller på med att genomföra. Såklart ligger ideellt engagemang oss varmt om hjärtat och vi vill arbeta för en studentkår med nära tillgänglighet till engagemang och gemenskap för dess medlemmar. Så, känner du "Kul, detta låter ju bra!" så rösta gärna på oss.

Hi, my name is Vilma and I'm candidating for Chalmers Cortge Party. Our goal of being in the general assembly has not (as one can believe) anything with the Cortge to do. We are a group of students with many previous involvemants within the Student Union that feel with our experience we can contribute to the decisions taken in the general assembly. We simply met each other during the Cortgeproject this spring and feldt that we all have a knowledge and commitment that could fit in the general assembly. Of course is nonprofit involvement warmly on our hearts and we want to work for a student union with closer availability to involvement and connexions for its members. So, you feel, "Fun, this sounds good!" feel free to vote for us.

Focus areas

Ideellt engagemang.

Kårens beslut ska värna dess medlemmar.

Effektiva och enkla lösningar, bra i alla sammanhang.