Candidate

David Welander

163

Kamratpartiet I:arna

Hej! Jag heter David och går andra året på Industriell Ekonomi. Kår- och föreningsverksamheten har spelat stor roll under min tid på chalmers, och därför är min kärnfråga att involvera fler studenter i detta. Jag anser att en bra studiemiljö inte bara beror på faktorer inom området för studierna, utan i stor, för att inte säga störst, utsträckning beror på vad som sker under tiden man inte pluggar. Kåren ska se till att studenterna är trygga och avslappnade för att kunna ladda om batterierna för kommande studier, och måste bli ännu bättre på att involvera fler i detta. Jag vill att alla studenter ska få möjligheten att uppleva Chalmers Studentkår på ett sätt som passar dem.

Hi! My name is David, and this is my second year at Industrial Engineering. Being involved in different parts of the Student Union has been a major contributing factor during my time at Chalmers, which is why my main focus area is increasing the number of students taking part of the Union. The perfect study environment is, according to me, built not only by things concerning the studies themselves but depends a great deal, not to say substantially, on what goes on when youre not studying. The Student Union should make sure that the students feel safe and relaxed in order to power up for upcoming challanges in school. I want to make sure that any and every student can participate and enjoy the endless possibilities of the Student Union.

Focus areas