Candidate


Candidate page


Andreas Johansson, IT16

 
 

Andreas Johansson, IT16

101

Independent

 
 

I am a candidate who wishes to continue to build on the strong student union that we have. By giving the students space and the opportunity to do the things that interest them, we can create an even more engaging and active student union. It is important to me that the Student Unions's group of companies continue to work for a better everyday life for all students. For many years I have been engaged in the Student Union. I wish to use the experiences and insights from my commitments to further improve The Student Union

 

Jag vill under nästa år få bygga på den starka studentkår som vi har. Genom att ge studenterna utrymme och möjlighet att göra de saker som intresserar dem så kan vi skapa en än mer engagerande och aktiv studentkår för alla studenter. Jag vill också att Företagsgruppen utvecklas och växer sig närmre studenterna. För en bättre och enklare vardag. Jag har under många år varit engagerad inom kåren och de sektioner jag tillhört vilket har gett mig en grund och erfarenheter som jag vill använda för att förbättra studentkårens arbete för alla studenter.

 

Focus areas

Housing
Campus development