Candidate


Candidate page


Emilia Sandolf, KfKb14

I want Chalmers student union to be the best union in the world!

 
 

Emilia Sandolf, KfKb14

102

Förenade Naturvetare

 
 

Chalmers Student Union should be the best union in the world. For me, that means
- that all members feel safe and included in the union.
- that the union works in an active way with ecological, social and economic sustainability.
- that the council takes initiatives, strategic decisions and actively communicates its work to the members.

 

Chalmers studentkår ska vara världens bästa kår. För mig innebär det
- att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade i kåren.
- att kåren arbetar aktivt med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
- att fullmäktige tar initiativ, strategiska beslut och kommunicerar sitt arbete aktivt gentemot medlemmarna..

 

Focus areas

A student union for everyone
A sustainable student union
An active and transparent council