Candidate page


Stina Olsson

Ditt definitiva val i FuM-valet

 
 

Stina Olsson

102

Droopys enade förbund

 
 

För mig är det viktigt att frågorna kring flytten av grundprogrammen har studentrepresentanter i detta tidiga skede. En röst på mig kommer innebära främjande av fortsatt sammanhållning mellan olika program och utbildningsområden.

 

Focus areas

Studentrepresentation i frågor kring flytten av grundprogrammen
Alla ska känna sig som Chalmerist oavsett programtillhörighet
Fler lokaler och upprustning av befintliga