Candidate


Candidate page


Jakob Bruchhausen, KfKb17

All students should benefit from their union membership

 
 

Jakob Bruchhausen, KfKb17

103

Förenade Naturvetare

 
 

Chalmers student union is amazing! What makes it amazing is all that which the union offers us as students for our membership fee. Everything from cheap lunches to big parties. The more members in the union the more important it is that there is something for everyone. All students should feel that their union fee benefits them during their time at Chalmers.

 

Chalmers studentkår är fantastisk! Vad som gör kåren fantastisk är allt det som kåren erbjuder oss som studenter för vår kåravgift. Allt från billiga luncher till stora kalas. Ju fler medlemmar vi blir i kåren desto viktigare blir det att det finns något för alla. Alla studenter ska känna att deras kåravgift gynnar dem under sin tid på Chalmers.

 

Focus areas

A student union for everyone
New exciting ideas and initiatives
Encourage union participation