Candidate page


Jacob Warger

Ditt definitiva val i FuM-valet

 
 

Jacob Warger

104

Droopys enade förbund

 
 

Jag pluggar Datateknik 3 år och har engagerat mig på sektionsnivå i olika former, bland annat inom studienämnden. En röst på mig är för bättre studenträttigheter och större gemenskap på Chalmers.

 

Focus areas

direkt representation i frågor kring flytten av grundprogrammen
Alla ska känna sig som en Chalmerist oavsett program
Striktare regler kring tentamensrapportering