Candidate


Candidate page


Isac Stark, KfKb18

For an active Chalmers!

 
 

Isac Stark, KfKb18

104

Förenade Naturvetare

 
 

Chalmers Student Union offers fantastic opportunities, and it should do so for all members, regardless of interests. The union fee should be something that every member feels give them value, regardless if you prefer parties or if you just want to buy an excellent discounted lunch. To achieve this the council needs to communicate their decisions to its members and be active.

 

Chalmers studentkår erbjuder fantastiska möjligheter, och den ska göra så för alla medlemmar, oavsett intressen. Kåravgiften ska vara något som är värt att betala, oavsett om man föredrar att kåren erbjuder kalas & galej eller om man bara vill kunna köpa en rabatterad och god lunch. För att uppnå detta måste fullmäktige kommunicera besluten som tas och vara aktiva.

 

Focus areas

An active and open council
Value for every member
Accessibility