Candidate


Candidate page


Simon Aglund, Kfkb17

Long live the Student Union!

 
 

Simon Aglund, Kfkb17

105

Förenade Naturvetare

 
 

I want all students at Chalmers to feel proud of being a part of our Student Union. Proud of that we work for sustainability, equality, inclusion and for the improvment of everyone's education. I also want all students to feel a sense of belonging to the Student Union and that it provides convenience and opportunity for all.

 

Jag vill att alla studenter på Chalmers ska känna sig stolta över att de är med i just vår Studentkår. Stolta över att vi jobbar för hållbarhet, jämlikhet, inkluderande och för förbättring av allas utbildning. Jag vill också att alla studenter ska känna en tillhörighet till Studentkåren och att den erbjuder förmåner och möjligheter för alla.

 

Focus areas

A sense of beloning for all
Equality and sustainability
Improvment of education