Candidate page


Lucas Nilsson

Kul är kul, och kul är bra!

 
 

Lucas Nilsson

107

AC++

 
 

Kul är kul, och kul är bra. Tänkt om kul vore det enda vi kunde ha? Tyvärr är det inte sån verkligheten är, ty det finns både tentor och labbar som förtär livlusten och glädjen för var Chalmerist. Mitt enda löfte är: färre U, javisst! Hur detta i praktiken sen ska ske lämnar jag för att i framtiden se. Så, rösta på mig om du vill Chalmers gott. Då står jag på Din sida, i såväl vått som torrt!

 

Focus areas

Fler studenter ska ta examen - det är kul!
En Chalmers-standard för distansexamination - det är kul!
Ömsesidig respekt och tillgänglighet - det är kul!