Candidate


Candidate page


Erman Kulaglic, F19

Chalmers for everyone!

 
 

Erman Kulaglic, F19

107

Förenade Naturvetare

 
 

A student life filled with opportunities is a student life for every technologist. I want to work with the student unions views and develop the student culture so that everyone feels included. Furthermore, I want to work with a sustainable Chalmers.

 

Ett studentliv med många möjligheter är ett studentliv för varje gemene teknolog. Jag vill arbeta med studentkårens åsikter och utveckla studentkulturen så att alla känner sig inkluderade. Vidare vill jag arbeta med ett hållbart Chalmers.

 

Focus areas

Student union for everyone
Communication
Sustainable Chalmers