Candidate


Candidate page


Kajsa Grönqvist, KfKb18

It should be engaging, fun and meaningful to study!

 
 

Kajsa Grönqvist, KfKb18

108

Förenade Naturvetare

 
 

I want the school and the student union to continue to have an open and honest communication with its students, be environmentally friendly and to maintain high quality education. It should be engaging, fun and meaningful to study!

 

Jag vill att skolan och kåren ska fortsätta att sträva efter att ha en öppen och ärlig kommunikation med studenterna, vara miljömässigt i framkanten samt bibehålla en hög kvalité på utbildningen. Det ska vara engagerande, kul och betydelsefullt att plugga!

 

Focus areas

Open and honest communication
Environmentally friendly and sustainable
Develop and maintain high quality education