Candidate


Candidate page


Styrbjörn Käll, Kfkb17

Chalmers should be world leading in education and student life

 
 

Styrbjörn Käll, Kfkb17

109

Förenade Naturvetare

 
 

The student life on Chalmers is amazing, high participation, a variety of activities and inclusive. Chalmers should have education matching that high level. For me, that means that no one should need to worry about whether a lecturer or examiner will be good, or if the course material will be scanned documents from the 90s. Only through influence from us students may we change this! Chalmers should be world leading in education and student life.

 

Studentlivet på Chalmers är fantastiskt, stort engagemang, varierade arrangemang och inkluderande. Chalmers borde ha undervisning som matchar den nivån. För mig betyder det att ingen ska behöva vara orolig över om en föreläsare eller examinator kommer vara bra, eller om kursmaterialet kommer bestå av inskannade dokument från 90-talet. Endast genom press från oss studenter kan vi ändra detta! Chalmers borde vara världsledande inom utbildning och studentliv.

 

Focus areas

Student influence
A student union for everyone
Improved education