Candidate


Candidate page


Kevin Rylander, Kfkb16

A Chalmers for personal growth

 
 

Kevin Rylander, Kfkb16

110

Förenade Naturvetare

 
 

For me Chalmers has been a place where there are many different kinds of opportunities, from cooking for gatherings to worklife and Gasquen. I want to convey and develop these and many other opportunities to every chalmerist. A Chalmers where the union fee is used to its full potential

 

För mig har Chalmers varit en plats med många olika sorters möjligheter. Från matlagning till sittningar till Gasquen och arbetslivet. Dessa och alla andra möjligheter vill jag förmedla och utveckla till chalmerister. Ett Chalmers där kåravgiften används till sin fulla potential.

 

Focus areas

Personal development
An active and transparent council
Encourage union participation