Candidate


Candidate page


Wenjin Yuan, Kfkb16

An active and transparent Union

 
 

Wenjin Yuan, Kfkb16

111

Förenade Naturvetare

 
 

It is important for me to work towards a student union obligatory that fullfills a meaning for every student. I want the student union to be a place where everyone feels welcome, a platform that offers everything between a helping hand, opportunities to develop practical skills, and a social unit for people with common interests. I want to make the students feel that their voices are being heard and taken seriously by the student union. I want to be a part of a transparent student union which includes everyone and every member of it gets more reward than what they are paying.

 

För mig är det viktigt att jobba för ett kårobligatorie som alla studenter finner meningsfullt. Jag vill att studentkåren ska vara en plats som alla känner sig välkomna till, en plattform som erbjuder allt från en hjälpande hand, möjligheter att utveckla praktiska färdigheter samt en social enhet för allas gemensamma intressen. Jag vill att alla studenter ska känna sina röster hörda samt att de blir tagna på allvar av studentkåren. Jag vill vara en del av en transparent studentkår som inkluderar alla och att medlemmarna får ut mer än vad de betalar.

 

Focus areas

A transparent Union
Personal Growth
A union for everyone