Candidate page


Moltas Hultin

Keep Chalmers attractive!

 
 

Moltas Hultin

111

AC++

 
 

För att hålla Chalmers och Studentkåren attraktiv för företag och studenter måste Studentkåren fortsätta hålla en hög kvalitet på arrangemang, medlemsnytta och föreningsliv. Detta åstadkommer vi genom ett gott samarbete med högskolan, sektionerna och företagen under och efter Corona.

In order to keep Chalmers and the Student Union attractive to companies and students, the Student Union must continue to maintain a high quality of events, membership benefits and association life. We achieve this through good collaboration with the university, the student divisions and companies during and after Corona

 

Focus areas

Attractive Campus and Social Life
Industry relevance
Education Quality