Candidate


Candidate page


Jonathan Sjölander, M16

För en Studentkår som prioriterar kul!

 
 

Jonathan Sjölander, M16

112

Förenade Naturvetare

 
 

I am running for council in order to assist the student union in taking decisions based on the members wishes. With my past experience in working for the student union I am hopeful that I will contribute to increase the quality of the councils discussions. What is most important in the work as a council member is the representation which is why if I am elected will be availability and transparency of the meetings actions. After that I will work to develop and maintain the long-term projects which are ongoing within the union such as development of Lindholmen, equality, ecological sustainability and many more. Out of personal interest I will continue to work with the development of the Student unions IT.

 

Jag ställer upp i fullmäktigevalet för vara med och hjälpa Studentkåren ta beslut som stödjer medlemmarnas önskan. Med mina tidigare erfarenheter från att jobba för studentkåren hoppas jag kunna bidra till en hög kvalitet på fullmäktiges diskussioner. Den viktigaste sakfrågan som jag vill jobba med är representation vilket är varför om jag blir invald kommer jobba för att mötenas handlingar ska vara tydliga och tillgängliga för medlemmarna. Efter det kommer jag jobba med de att utveckla och upprätthålla kårens pågående långsiktiga projekt så som utvecklingen av campus Lindholmen, jämställdhet, ekologisk hållbarhet med fler. Ut av personligt intresse kommer jag fortsätta jobba med att utveckla och skapa hållbarhet inom kårens IT. Rösta på mig är en röst på kårens framtid!

 

Focus areas

Transparency
Student life
The Student union IT