Candidate


Candidate page


Clas Hagström, E17

Your time at Chalmers needs to be a fond memory in the future!

 
 

Clas Hagström, E17

113

Kalle Anka Partiet

 
 

I want everyone to be able to look back at their time at Chalmers in the future, and think of it as a fond memory. To achieve this, the Student union needs to actively consider how their decisions benefit the common Union member. To make this happen, we need to establish better better communications with the average members to see what it is they actually want. I want to go out and talk to people, not just rely on data from forms. I want to make sure that things actually happen during FuM-meetings; more motions and interpellations! A bottle recycling machine in the Union house where you can get the deposit on your Student union card! A bigger exercise hall! Making the propeller outside GD into a wind turbine! YOU NAME IT, i'll fight for it! I want to support the active members of the Union and the Student divisions that take fun activities to new levels, and make sure that they have the resources and the support to make it happen. I also want to fight for better help for members that aren't feeling well. SAMO and a priest just aren't enough, we need student psychologists and counselor to ensure our members well-being! The Student Union at Chalmers HAS the ability and resources to do great things, now let's do it! And for my finishing words, exams on Saturdays can go where the pepper grows.

 

Jag vill att alla ska kunna se tillbaka på sin tid på Chalmers som ett varmt minne i framtiden. För att åstadkomma detta måste kåren i alla sina beslut aktivt tänka på beslutets påverkan för den allmänna kårmedlemmens nytta. För att kunna göra detta måste vi etablera bättre kommunikation med den allmänna kårmedlemmen för att kunna se vad det är de faktiskt vill ha. Jag vill ut och prata med folk, inte bara läsa data från enkäter. Jag vill se till att det faktiskt händer saker på Fum-sammanträdandena, fler motioner och interpellationer! En pantmaskin i kårhuset där man kan få in panten på kårkortet! En större hall för idrottsaktiviteter! Att göra propellern utanför GD-salen till ett vindkraftverk! YOU NAME IT, jag slåss för det! Jag vill stödja de aktiva på kåren och sektionerna som tar roliga engagemang till nya nivåer, och se till att de har resurserna och stödet för att se till att det händer. Jag vill också kämpa för att Chalmers studentkårs medlemmar ska få bättre möjlighet till hjälp när de inte mår bra. SAMO och präst räcker inte, vi behöver kuratorer och studentpsykologer för att kunna trygga våra medlemmars välmående! Chalmers studentkår HAR förmågan och resurserna för att göra riktigt stora saker, nu gör vi det! Som avslutande ord vill jag bara säga att lördagstentor kan dra dit pepparn växer.

 

Focus areas

Campus life
Personal support
Sustainability