Candidate


Candidate page


Lovisa Berglund, e15

A vote for me is a vote for more fun!

 
 

Lovisa Berglund, e15

114

Kalle Anka Partiet

 
 

All the members of the student union should get the same chance to become engaged. Therefor we should have better communications and better prerequisites for everybody. In that way we can create more fun for everyone!

 

Alla medlemmar borde få samma chans att få vara med och engagera sig. Därför borde vi har bättre kommunikation och bättre förutsättningar för våra medlemmar. På det sättet blir det mer kul i slutändan!

 

Focus areas

Social equity
Better communication
More fun