Candidate


Candidate page


Arvid Björemark, e15

Ett mer studentvänligt Chalmers

 
 

Arvid Björemark, e15

115

Kalle Anka Partiet

 
 

Chalmers has for too long been standing still in the same track, it is time for the Student Union through the council to take the situation seriously. Chalmers should start prioritizing students again! This can easily be summarized in the following:
No more requirements to sign up for exams separately, this should be done automatically with registration on a course!
Clearer information for students what rules and guidelines that applies, everyone should know what applies and all decisions should be made from what benefits the students most. Chalmers can save money but not on the education!
There should be 3 examination dates for all courses every year and one should have the right to improve the score. There should be enough supervisors in each course!
Chalmers should build a full-sized gym hall, it is embarrassing that we only have the small sized gym-hall to offer athletic students. VOTE FOR ME IF YOU WANT A BETTER TIME AT CHALMERS!
PS, I am also not against moving the IT-program to Lindholmen.

 

Chalmers har för länge stått still i samma spår, det är dags att Studentkåren genom fullmäktige tar tag i situationen på allvar. Chalmers ska börja prioritera studenterna igen! Detta kan enkelt sammanfattas i följande:
Inget mer krav på separat tentaanmälan, detta borde ske automatiskt med registrering på kurs!
Tydligare information till studenter vad som gäller, alla ska veta vad som gäller och studenternas bästa ska sättas i första hand. Chalmers kan spara in pengar men inte på grundutbildningen!
Det ska finnas 3 tenta-tillfällen varje år och man ska ha rätt att plussa sitt betyg. Det ska finnas tillräckligt med handledare i varje kurs!
Chalmers borde bygga en fullstor idrottshall, det är pinsamt att vi bara har kårhallen att erbjuda idrottssugna studenter. RÖSTA PÅ MIG FÖR EN BÄTTRE TID PÅ CHALMERS!
PS, jag är också för att flytta IT till Lindholmen.

 

Focus areas

Spend more money on courses, not less!
Time for us students to raise our voice!
Remove the registration for exams!