Candidate page


Samuel Nyberg

Klart man ska engagera sig!

 
 

Samuel Nyberg

115

My Favorite Party

 
 

Chalmers studentliv är något unikt, och det har blivit så tack vare alla tusentals människor som bidragit på sitt sätt genom alla år. Jag tror att med ett ökat engagemang blir kåren, och därmed också Chalmerstiden, bara bättre! Får jag en plats i FuM kommer jag därför jobba med frågor som ökar engagemanget, som till exempel bredare utbud, lägre trösklar, och tydligare kommunikationskanaler.

The student life at Chalmers is unique, and that's thanks to all of the thousands of people who have all contributed over the years. I believe that more involved students make not only the union, but also our time at Chalmers, so much better! That's why I'll use my seat in FuM to work in questions related to involvement, like new ways to participate, lower bars for involvement, and clearer communication channels.

 

Focus areas

Higher level of student involvement
Making FuM common knowledge
A proactive and fun FuM!